La Cesta Natural, colaborador do club

Visita á La Cesta Natural en Bertamiráns, un dos novos colaboradores do club para a tempada actual.